El Fòrum IMPULSA va ser un esdeveniment organitzat per la FPdGi que es va celebrar anualment a l'Auditori de Girona els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. L'objectiu era oferir un espai d’oportunitats per a què els joves perdessin la por a emprendre i a compartir les seves idees. Més de 5.000 joves van poder compartir en les diferents edicions del Fòrum les seves idees i projectes, adquirir experiència, parlar amb professionals i emprenedors consolidats, explorar les seves habilitats personals i professionals i desenvolupar les capacitats emprenedores.

Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini fpdgi.org pertanyen a la Fundació Princesa de Girona, amb el NIF G55044333, inscrita al registre de fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 889, i amb domicili al carrer Juli Garreta, 1, 1r E de Girona - (CP 17002), Spain.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències a institucions o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la Fundació Princesa de Girona o de terceres persones amb qui la Fundació Princesa de Girona ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La Fundació Princesa de Girona difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de donar-se a conèixer. La Fundació Princesa de Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de la Fundació Princesa de Girona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Fundació Princesa de Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a fpdgi.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La Fundació Princesa de Girona no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

La Fundació Princesa de Girona declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La Fundació Princesa de Girona no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per la Fundació Princesa de Girona.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal la Fundació Princesa de Girona informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a la Fundació Princesa de Girona per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de la Fundació Princesa de Girona amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB AQUESTA WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant Fundació Princesa de Girona i/o altres paraules clau.