El Fòrum IMPULSA va ser un esdeveniment organitzat per la FPdGi que es va celebrar anualment a l'Auditori de Girona els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. L'objectiu era oferir un espai d’oportunitats per a què els joves perdessin la por a emprendre i a compartir les seves idees. Més de 5.000 joves van poder compartir en les diferents edicions del Fòrum les seves idees i projectes, adquirir experiència, parlar amb professionals i emprenedors consolidats, explorar les seves habilitats personals i professionals i desenvolupar les capacitats emprenedores.

El Consell dels Savis II

Antonella Broglia Francesc Fajula Carlota Mateos Xavier Pont Carina Szpilka

Vuit joves han tingut l’oportunitat de contrastar la seva iniciativa emprenedora i les decisions estratègiques que estan a punt de prendre amb un grup de professionals de rellevància en diferents sectors.

Els joves que hi assistien com a públic també han pogut extreure’n conclusions i aprenentatges personals. 

  •        Victoriano Izquierdo ha plantejat com convertir en un negoci rendible Graphext, una eina per crear mapes de fonts d’informació que permetin predir coses que ningú espera. 
  •          Carlos Matilla buscava el consell dels savis per respondre a dos reptes al voltant del projecte Fuvex, un vehicle volador no tripulat (ja hi ha un prototipus funcionant) que més endavant també tindrà versió tripulada. En quin producte és millor centrar-se? A quin públic cal dirigir-se primer per vendre, al militar o al civil?
  •          Carlos Rodríguez Anton ha presentat la plataforma Inhours, gràcies a la qual els universitaris identifiquen els reptes d’empreses que els interessen i en fan el seu projecte de fi de carrera, amb la probabilitat que després aquestes empreses els contractin. La pregunta que es plantejava davant del Consell dels Savis era com arribar a més empreses i com fer que els hi sigui fàcil contractar el servei.
  •          Eduard Clariana ha presentat la seva motivació per treballar en allò que més urgeix, fet que el va portar a co-fundar RealFunding, una plataforma de finançament col·lectiu que ofereix préstecs sense interessos a organitzacions d'impacte social o mediambiental. El gran repte amb el qual es troben a RealFunding és com convèncer a un nombre significatiu de persones i institucions per tal que participin en les seves campanyes prestant una petita part dels seus estalvis.

Altres posts


FacebookTwitter