El Fòrum IMPULSA va ser un esdeveniment organitzat per la FPdGi que es va celebrar anualment a l'Auditori de Girona els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. L'objectiu era oferir un espai d’oportunitats per a què els joves perdessin la por a emprendre i a compartir les seves idees. Més de 5.000 joves van poder compartir en les diferents edicions del Fòrum les seves idees i projectes, adquirir experiència, parlar amb professionals i emprenedors consolidats, explorar les seves habilitats personals i professionals i desenvolupar les capacitats emprenedores.

×

Mai, mai, mai no llenceu la tovallola!

Andrew Devenport

Vull que aquestes paraules de Winston Churchill serveixin per desmitificar algunes coses que se solen dir sobre els emprenedors.

No us cregueu que ser un emprenedor és un do del cel.

No us cregueu que es neix emprenedor.

No us cregueu que ser emprenedor és producte de l’entorn del qual veniu.

No us cregueu que per ser emprenedor calgui una formació especial.

Els emprenedors es defineixen per accions, perquè escullen aquest camí i aquesta actitud.

Creieu-vos que el negoci que comenceu és sobre vosaltres, sobre qui sou, sobre els vostres interessos i les vostres passions, sobre les vostres capacitats i coneixements i, finalment, sobre les xarxes que teniu a l’abast per fer créixer els vostres projectes i multiplicar-ne l’impacte social.

És un error començar pensant que cal fer diners.

En lloc de marcar-se un objectiu a llarg termini, els emprenedors d’èxit es fixen objectius assumibles. Prenen riscs pas a pas, i a mesura que el negoci creix van adquirint confiança per assumir riscs més grans. Cometre errors és una part del procés. L’important és aprendre d’aquests errors. I recordeu que no cal estar segur de tot. El dubte és una bona cosa. Ningú no és capaç de preveure el futur.

Avui, en un context de lenta recuperació de la crisi econòmica, és cabdal que els joves tinguin un esperit emprenedor. Actualment, al món hi ha 73 milions de joves que busquen feina, i correm el risc de crear una generació que no en trobi mai o que s’hagi de dedicar a feines poc engrescadores.

Per això, vull parlar de les solucions que arriben quan els joves són capaços de crear els seus propis negocis.

Però, què podem fer per ajudar els emprenedors?

Els emprenedors necessiten bons consells pràctics. L’única manera d’ajudar els joves emprenedors a tenir èxit consisteix a esdevenir-ne un mentor voluntari, com fem a la xarxa de Youth Business International. És una gran contribució a la societat i, alhora, una experiència molt enriquidora, perquè et permet reflexionar sobre la teva pròpia vida. Convido tots els emprenedors que hi ha aquesta nit aquí a adherir-se a la xarxa.

Altres posts


FacebookTwitter