Web de la FPdGi
 
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona
  • #impulsa2014
  • Networking
  • Renfe
  • Emprendre és possible
  • Avís legal

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini forumimpulsa.org pertanyen a la Fundació Princesa de Girona, amb domicili al carrer Juli Garreta, 1, 1r E de Girona - (CP 17002), Spain.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIA


La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències a institucions o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la Fundació Princesa de Girona o de terceres persones amb qui la Fundació Princesa de Girona ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. La Fundació Princesa de Girona difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de donar-se a conèixer. La Fundació Princesa de Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de la Fundació Princesa de Girona.


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS


L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. La Fundació Princesa de Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a forumimpulsa.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. La Fundació Princesa de Girona no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.


La Fundació Princesa de Girona declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. La Fundació Princesa de Girona no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per la Fundació Princesa de Girona.


PROTECCIÓ DE DADES


En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal la Fundació Princesa de Girona informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a la Fundació Princesa de Girona per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de la Fundació Princesa de Girona amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.


AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB AQUESTA WEB


Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant Impulsa i/o altres paraules clau.

Impulsa - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Copyright © 2024 IMPULSA Fòrum Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 Girona (Spain)
Tel. +34 972 410 410 - Fax +34 972 410 400
[email protected]  /  Avís legal  /  Fundació Princesa de Girona  /  Ús de cookies

Interactiu