Web de la FPdGi
 
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Verónica Torras: Qui ha dit model de negoci?

Què és un model de negoci? La manera com una organització crea i captura un valor.

  • Verónica Torras
    Verónica Torras
  • Taller Verónica Torras
    Taller Verónica Torras
  • Verónica Torras

El model Canvas


L’autor és Alex Osterwalder, que ha escrit el llibre Generación de modelos de negocio. Es tracta sobretot d’un model molt simple i visual. No ha de ser narratiu. Es pot visualitzar amb l'esquema següent:


com H què H qui


ingressos T costos


S’ha d’anar omplint el model Canvas amb post-its d’un color. En les versions futures, es fan servir nous colors per anar deixant constància de la seva evolució. Serveix sobretot per prendre millors decisions. Està compost de nou blocs que defineixen tota iniciativa amb afany de lucre o sense. El model relaciona els nou blocs: quan es fa un canvi en un bloc, s’ha d’integrar al bloc pertinent i revisar la seva repercussió en els altres blocs.


 


Disseny


Podem concretar qualsevol model de negoci responent els nou blocs del model. Vegem el model Canvas a través de l’exemple d’una perruqueria dels anys cinquanta.


Segment de clients: Conjunt de clients que tenen punts en comú i una necessitat comuna; i probablement estan connectats d’una manera o altra. > Senyores que es volen arreglar el cabell setmanalment.


Proposta de valor: Què ofereixo i les característiques que valoraran els clients potencials. > Tall de cabell, tint i modelatge.


Canals: Com arribo als clients? Quins canals obro per fer saber que existeixo però també per la conscienciació, l’avaluació, la venda, el lliurament i la postvenda del meu servei. > Obrir la perruqueria únicament.


Relació amb els clients: Concretar si vull tenir-hi una relació personal, automatitzada, transaccional, repetitiva (que implica fer una estratègia de fidelitat), en línia, etc. > Relació personalitzada.


Flux d’ingressos: Com genero ingressos, com garanteixo un marge de beneficis oferint el meu servei: venda d’actius, pagament per ús, venda, subscripció. > Les clientes paguen pel servei.


Recursos clau: Són de tres tipus: intel·lectuals (registre de marca, patent), físics (locals, maquinària, etc.), humans (el know-how) > El local, els estris de perruqueria, una perruquera qualificada.  


Activitats clau: En què invertim el temps i els recursos. > Tallar, tenyir i pentinar les clientes que vénen a la perruqueria.


Aliances: Qualsevol plataforma que ens ajuda a optimitzar un bloc del nostre model de negoci. Podem tenir, per exemple, una aliança relacionada amb els canals. Optimitza, redueix riscos, millora el servei. No s’ha de confondre amb un proveïdor. > La perruqueria no necessàriament té aliances. Pot ser el gremi.


Estructura de costos: Quina és la càrrega més gran de despeses en el meu negoci. > Manteniment del local i salaris.


Es dedica un minut a cadascun dels punts i obtenim una check list de punts bàsics del model de negoci que s’ha d’anar treballant. Les noves idees d’evolució del negoci es van afegint al model Canvas amb post-its de nous colors. Per exemple, si a la perruqueria les clientes em pregunten quins productes poden fer servir per cuidar-se el cabell a casa, puc obrir una secció de venda de productes de perruqueria per emportar-se a casa. Puc fer aliances amb les marques perquè vinguin a fer demostracions de productes.


 


Anàlisi


Fem l’anàlisi de debilitats i fortaleses, com amb el DAFO, però tenint en compte els nou blocs del model. I procurem generar solucions.


 


Anàlisi de riscos


Les hipòtesis de riscos o els riscos reals s’han d’analitzar també a partir del model Canvas, detectant quins blocs considerem que suposen més riscos. No hem d’obviar o evitar les zones de risc, sinó…  1. Buscar analogies en el mercat que ja funcionin.

  2. Parlar amb clients potencials abans de construir el producte.

  3. Simular mitjançant experiments o proves pilot el model proposat.


 


També podem fer anàlisis dels competidors a través del models Canvas. Això ens ajudarà a detectar nínxols de mercat, punts dèbils per millorar, etc.


www.businessmodelgeneration.com


 

Impulsa - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Copyright © 2024 IMPULSA Fòrum Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 Girona (Spain)
Tel. +34 972 410 410 - Fax +34 972 410 400
[email protected]  /  Avís legal  /  Fundació Princesa de Girona  /  Ús de cookies

Interactiu