Web de la FPdGi
 
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona

DECLARACIÓ FÒRUM IMPULSA01/07/2010

 En la meva condició de rectora de la Universitat de Girona, en nom de les escoles ESADE, IESE i de la pròpia Fundació Príncep de Girona, em plau molt exposar a continuació les claus de futur que s’han apuntat en el transcurs del Fòrum IMPULSA.

-Qualsevol persona, amb treball, compromís i il·lusió, pot fer coses extraordinàries i aconseguir que el món funcioni i avanci. Sense el seu esforç, normalment no reconegut, la màquina econòmica i social no seguiria funcionant.

-Articular adequadament la col·laboració i la competència és el millor camí per enfrontar els reptes del futur.   Les noves generacions estan molt acostumades a “compartir”, per influència de les xarxes socials i els videojocs col·laboratius El llançament de projectes públics i privats que uneixin aquestes voluntats i capacitats de col·laboració dels joves és condició essencial per al nostre futur com a societat.

-La gent –en particular els joves- és el motor del progrés. Cal creure més en la capacitat de les persones, en l’energia i la passió de l’individu. Cal creure  més en allò que ja tenim, en la capacitat dels joves, plantejar-los reptes i donar-los oportunitats. 

-El jovent ha de rebre més suports, però també més reptes. Sobreprotegir-la  hipoteca la seva capacitat de reacció davant les incògnites del futur. Ajudar-la a entendre el futur global i accelerat amb què es trobarà exigeix un canvi profund en el sistema educatiu.   

 -Cal establir mecanismes eficients per tal de connectar les idees amb els recursos i el poder. Hem de ser proactius amb les bones idees: cal aplanar el camí per tal de facilitar-ne el desenvolupament.

-És fonamental explicar la idea d’iniciativa emprenedora a l’escola i la Universitat. L’escola ha d’incorporar aquelles idees que permetin transferir als nostres joves la consciencia que la forma més segura de mantenir, amb bona salut, el nostre estat de benestar, és a través d’un creixement econòmic sostenible, animat pels emprenedors.

-L’educació ha de ser personalitzada i orientada al desenvolupament del talent de cadascú. El màxim partit del talent s’obté quan es connecta allò que motiva amb el que s’aprèn. Els pares i els professors han de ser capaços d’adonar-se d’aquesta realitat, formar-se per a això i actuar en conseqüència.

-Cal  combinar intel·ligentment les capacitats publiques i les privades. No sembla convenient seguir mantenint la dicotomia maniquea entre allò “públic” i allò “privat”. Hem de comprendre clarament quins són els nostres actius com a societat i aplicar el millor de la nostra intel·ligència col·lectiva per presentar-los com a “reptes” a la nostra joventut. Les diverses administracions publiques haurien de col·laborar amb empreses i institucions privades per impulsar decididament la iniciativa emprenedora en el nostre jovent, de manera que es pugui assolir un avanç substancial en aquest camp durant els propers anys. 

- La iniciativa emprenedora és clau en la creació de nova ocupació estable i sostenible. La conscienciació més decidida per part de tothom a l’entorn d’aquesta prioritat és urgent. En particular, la iniciativa emprenedora, tot i que ha de ser present a totes les etapes de la trajectòria professional d’una persona, és especialment important en el desenvolupament de la gent jove, en el plantejament de nous reptes i en l’assumpció de responsabilitats.

-El triangle màgic de futur es recolza en el talent, la iniciativa emprenedora i la “creativació” (CREATIvitat & innoVACIÓ). Les millors idees són “impulsades” a valor només quan som capaços de fer aflorar el talent emprenedor. Tota la societat, sense excepció, ha de comprometre valors i recursos per fer-ho possible … només així assegurarem el futur de la nostra societat.

 

Impulsa - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Copyright © 2023 IMPULSA Fòrum Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 Girona (Spain)
Tel. +34 972 410 410 - Fax +34 972 410 400
[email protected]  /  Avís legal  /  Fundació Princesa de Girona  /  Ús de cookies

Interactiu