Web de la FPdGi
 
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona
IMPULSA - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Cloenda del Fòrum IMPULSA per S.A.R. el Príncep d'Astúries i de Girona

Paraules de S.A.R. el Príncep d'Astúries i de Girona a l'acte de cloenda del Fòrum IMPULSA i d'entrega dels Premis IMPULSA 2010.

Bona tarda a tothom, i benvinguts els que us incorporeu a aquest acte final d'un dia intens, ple de grans contribucions i moments que ens faran pensar, ens obligaran a reflexionar i amb els quals, sens dubte, hem après. Però, per damunt de tot, arribats a aquest punt, podem dir que ens sentim molt bé, confiats i satisfets per encetar quelcom que val la pena.


Acaba la Iª Edició del FÒRUM IMPULSA, celebrada ací a Girona, en aquesta capital de personalitat única, que sap articular història, avantguarda i cultura Per això agraeixo, en nom de la Princesa i en el meu propi, a tots els gironins i les seves Autoritats, el suport que han donat a la Fundació, i l'interès que han mostrat per aquest i tots els nostres projectes. Girona ens enamora una vegada més.


Permeteu-me uns agraïments més a tots els que han fet possible la celebració d'aquest FÒRUM. En primer lloc, als Fundadors i als Patrons de la Fundació Príncep de Girona; la seva generositat, esforç econòmic i el seu compromís amb la societat es mereixen el més gran reconeixement. A l'equip de la Fundació -amb el nostre President T. Esteve al capdavant, els tres vicepresidents, el Director i el Secretari amb els seus col.laboradors- que, en tot just un any, han posat en marxa els nostres primers projectes propis, i altres en col.laboració amb altres institucions. La seva excel.lent feina, juntament amb la il.lusió que els motiva, ens omple d'esperança en l'èxit de la nostra iniciativa.


Tots els que formem part de la Fundació sentim avui una íntima alegria i un legítim orgull perquè en pocs mesos hem aconseguit organitzar aquest Fòrum que aspira a convertir Girona en un centre de referència internacional dels nostres objectius.


Gràcies també als membres que componen el Consell Assessor pel seu suport constant i les seves aportacions tan valuoses a la definició i orientació de les nostres activitats. També ells han constituït els jurats amb la responsabilitat d'escollir aquest magnífic grup de veritables EXEMPLES, que són els nostres primers premiats.


Però en arribar al final d'aquesta primera "experiència IMPULSA", vull reconèixer de tot cor l'esforç i l'entusiasme contagiós del Comitè Organitzador -presidit per Josep Lagares- que realment ha fet viable aquesta reunió. A la Rectora de la Universitat de Girona, gràcies per la seva tasca, les seves paraules i per la seva contribució. La nostra gratitud igualment a Alfons Cornella per la seva implicació tan profunda i el mapa visual del dia, així com als tallers paral.lels i la seva excel.lent presentació de resultats.


Estic convençut, a més, que la magnífica proposta estètica del "Jove Ballet de Catalunya" i l'actuació de Sílvia Pérez ha conquerit l'afecte i l'admiració de tots nosaltres. La seva síntesi de sensibilitat i disciplina, de talent i tècnica, ha estat el millor pròleg per al final d'aquesta trobada.


A lo largo del día hemos conocido muchas propuestas frescas, originales y avanzadas, para construir el futuro con un espíritu renovador.


Los ponentes que han intervenido, desde su gran diversidad profesional, son "agentes del cambio" y promotores del ánimo transformador que mueve a nuestros jóvenes. Porque han creado programas novedosos, que elevan la calidad de vida de sus beneficiarios y potencian su papel como ciudadanos activos en sus comunidades. Sus proyectos modifican actitudes y comportamientos, resaltan la importancia de las ideas, de las ilusiones y del sentido de la solidaridad en la edificación del porvenir.


También hemos disfrutado de la presencia y de las palabras de grandes personalidades que han impactado con su vida y con sus obras en nuestra sociedad; y hemos conocido la opinión de grandes expertos y emprendedores emergentes, y debatido con todos ellos; y sobre todo, hemos analizado ecosistemas para estimular el carácter emprendedor de la gente joven.


En el FORUM IMPULSA, convergen energías de todos los sectores sociales para mejorar el desarrollo personal y colectivo de nuestra juventud, potenciar su iniciativa emprendedora, facilitar el desarrollo de sus cualidades y dar cauce a sus ilusiones y esperanzas. Y todos vosotros ya sois parte también de IMPULSA, hoy os habéis contagiado, estoy seguro, y os pedimos que lo propaguéis.


Todos los que han intervenido en este encuentro nos refuerzan en nuestro convencimiento de que la educación de nuestra juventud es el eje más importante de nuestro futuro desarrollo y bienestar. En el mundo globalizado es clave el papel creciente de la economía del conocimiento; por esa razón necesitamos formar y preparar a nuestros jóvenes con la mayor solidez posible para permitirles labrarse su futuro con más capacidad y libertad; para generar empleo estable; para ayudar a que el crecimiento sea sostenido y proteja el medio ambiente; para fomentar la creatividad y la investigación; y, en definitiva, para avivar el progreso humano de una manera más incluyente y solidaria.


Para la Fundación Príncipe de Girona, que -como dije esta mañana-aspira a ser el presente de nuestro futuro, la adecuada preparación de nuestros jóvenes, su capacidad de iniciativa y su vitalidad creadora debe permitirles ser protagonistas de la construcción de una sociedad mejor y más solidaria, a la que todos aspiramos.


Senyores i Senyors,


Quan vam constituir aquesta Fundació, ara fa un any, vaig senyalar que ens proposàvem abastar un horitzó ampli, com ambiciosos havien de ser els nostres objectius. Avui podem afirmar honestament i confiadament que la Fundació és una realitat tangible i no un artifici decoratiu; és un projecte sòlid i cohesionat. Una institució que engloba un enorme potencial per crear valor per a la societat a la qual serveix i de la qual neix.


És un projecte que compta amb moltes de les empreses més importants d'Espanya com a Patrons; que té personalitats molt destacades del nostre món empresarial, científic, acadèmic, cultural i esportiu com a assessors; i és dirigit per un equip gestor capaç, motivat i ple de compromís.


En definitiva, és una institució integradora que, en convivència i col.laboració fructíferes amb altres persones i entitats de tot Espanya, endinsa les seves arrels en aquesta terra, amb vocació de promoure i projectar els seus valors i tradicions.


Una terra que els que som aquí, sempre l'hem coneguda compromesa amb la cultura, el treball, l'esforç i el progrés; amb una gran sensibilitat social i un profund sentit emprenedor.


Señoras y Señores,


El espíritu con el que este FORUM ha nacido encuentra su mejor reflejo en estos jóvenes a quienes acabamos de entregar los PREMIOS IMPULSA DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA. Los Premiados son cinco menores de treinta y cinco años, de diferentes lugares de nuestra geografía, y una Fundación barcelonesa. A cada uno de ellos, nuestra enhorabuena más sincera. Gracias por vuestro ejemplo renovador.


Ha recibido el Premio IMPULSA en la Categoría de Ámbito Social, Ruth Ruiz, una emprendedora social que suma razón y corazón, determinación y generosidad. Con su esfuerzo la discoteca LUDALIA ha conseguido que gente joven con discapacidad intelectual pueda disfrutar de un ocio normalizado y de alta calidad. Ha logrado, además, crear un entorno inclusivo, que permite a los beneficiarios de esta actividad, que son personas con riesgo de exclusión, acceder con toda naturalidad al descanso o al entretenimiento, junto a los demás miembros de la sociedad. Felicidades Ruth.


Óscar Fernández-Capetillo y Borja Ibáñez han merecido "ex aequo" el Premio IMPULSA de Ciencia y Academia. Ambos han conseguido movilizar su energía y su saber en favor de la mejor investigación científica en especialidades clave del progreso médico, la oncología y la cardiología, en las que España avanza con un alto nivel de excelencia y que, además están dotadas de un gran potencial de desarrollo. Los dos prestan su contribución a proyectos pioneros y sobresalen por la calidad de sus publicaciones respectivas. Óscar y Borja, también muchas felicidades.


L'IMPULSA de Cultura i Esports ha recaigut en Alba Ventura, per la seva determinació per potenciar des de molt jove la seva sensibilitat musical, mitjançant una tasca d'aprenentatge tan exigent com tenaç. Sensible i posseïdora d'una meravellosa tècnica, l'Alba assoleix amb la seva música cotes extraordinàries de capacitat expressiva i maduresa, que reconeixem en les seves interpretacions i que bolca en la docència. Alba, esperem dedicar-te de nou els nostres aplaudiments en el futur.


El Premi IMPULSA Empresa valora en Pau Garcia-Milá el seu nivell de coneixement, d'intuïció i de bona tècnica com a informàtic. Igualment, destaca la seva enorme dosi d'il.lusió i dedicació que li han permès superar no poques dificultats. Amb dos col.legues de la seva mateixa edat -als quals enviem una salutació afectuosa- Pau ha dissenyat i establert un projecte propi, convertit en empesa nova, útil i eficaç en un sector tan competitiu i imaginatiu com les noves tecnologies. Moltes felicitats a en Pau i als altres dos cofundadors de l'empresa.


I finalment, hem tingut l'alegria de lliurar a la Fundació Exit el Premi a una Entitat IMPULSA. Des de fa nou anys Exit bolca la tenacitat, lesperança i la formació dels seus membres en el foment de la inserció social de la gent jove en situació de risc. El seu èxit és el dels altres. Per això han aconseguit -amb una estructura mínima- bastir ponts entre activitats socials i empresarials. No pocs joves han trobat nova seguretat i serenitat a través d'una activitat professional que Exit ha gestionat. Diria que avui tots estem amb Exit. Enhorabona!


Cada uno de los Premiados y sus tareas galardonadas merece esa reflexión de Inés Sanguinetti, cuando afirma que "crear vale la pena". En efecto, vale la pena la creatividad expresada en vuestros sueños, en vuestro empuje y trabajo que abren aún más Girona, Cataluña y España entera al espíritu de superación que promueve nuestra Fundación.


Señoras y Señores,


Ese espíritu de superación debe ser una fuente de inspiración hoy ante la crisis económica que padecemos; crisis, esa palabra que no hemos pronunciado en todo el día, pero que genera en muchos ciudadanos sentimientos de frustración y desesperanza frente a una situación tan adversa.


Al mismo tiempo, los ciudadanos comprobamos también cómo nuestras vidas se ven modificadas, a veces diariamente, por los avances científicos y el desarrollo de las nuevas tecnologías, siendo todos conscientes de la necesidad de encontrar respuestas coordinadas, globales y colectivas, a retos de escala mundial que superan con creces los ámbitos territoriales tradicionales.


Vivimos, en suma, en una época de profundos cambios y transformaciones, en la que conviven las incertidumbres con las nuevas oportunidades y ante la que debemos reaccionar, con espíritu renovado, desterrando cualquier tentación de indiferencia, resignación o conformismo.


En nuestra historia más reciente tenemos el ejemplo de cómo una generación de jóvenes, en circunstancias muy difíciles y complejas, supieron articular con éxito un modelo de convivencia y progreso como hasta entonces nunca se había conseguido. Pero a ellos, en su época, como ahora a nosotros, en la nuestra, no les bastó simplemente voluntad y buenos deseos.


No tengo ninguna duda de la capacidad que tenemos los españoles para afrontar y superar los desafíos de la nueva realidad, si somos capaces de conformar propuestas y objetivos comunes nuevos, sobre bases sólidas y firmes. Debemos recuperar los valores y principios sobre los que se sustenta el éxito de cualquier proyecto: Tenemos que impulsar el talento, buscar la excelencia, premiar el esfuerzo y el trabajo bien hecho, reconocer el mérito y valorar la capacidad de sacrificio.


Señoras y Señores,


Las palabras son capaces de conmover los corazones pero sólo el ejemplo arrastra voluntades. Hoy en este Auditorio hemos sido testigos de ideas brillantes, experiencias inolvidables, proyectos innovadores, actitudes renovadas. Pongámoslas en práctica y, con nuestro comportamiento, seamos un ejemplo del espíritu que nos ha animado a lo largo de todo el día.


Muchas gracias a todos vosotros por vuestro esfuerzo; por estar aquí, por vuestra complicidad en este día lleno de interés humano, profesional y social que ahora clausuro oficialmente. Hasta la siguiente Edición del FORUM IMPULSA.


Per molts anys!!

Impulsa - Fòrum Fundació Príncep de Girona

Copyright © 2023 IMPULSA Fòrum Fundació Princesa de Girona
C. Juli Garreta, 1, 1r E - 17002 Girona (Spain)
Tel. +34 972 410 410 - Fax +34 972 410 400
[email protected]  /  Avís legal  /  Fundació Princesa de Girona  /  Ús de cookies

Interactiu